संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

| क्षेत्र: सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग संजय गांधी निराधार अनुदान योजनालाभार्थी:या योजनेतंर्गत 65 वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, अपंगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वत:च ...