महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध मंदिर | A Famous Temple In Maharashtra

त्रंबकेश्वर मंदिर हे महाराष्ट्र राज्य मधील नाशिक जिल्ह्यामध्ये आहे. हे मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वतावर आहे व त्र्यंबकेश्वर मंदिर हे गोदावरी नदीच्या काठी आहे. त्रंबकेश्वर मंदिर बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक आहे या त्रिंबकेश्वर मंदिर हे महादेवा ...