संपर्क

एकूण पुरुष - 74

डॉक्टर, अभियंता, वकील, लेखापाल, शेतकरी, केंद्र सरकारचे कर्मचारी, स्वयंरोजगार आणि अनेक

एकूण महिला - 11

गृहिणी, डॉक्टर, अभियंता, वकील, लेखापाल, केंद्र सरकारचे कर्मचारी, स्वयंरोजगार आणि अनेक

एकूण व्यक्ती - 85

भारताच्या विविध भागातून अनेक पुरुष आणि महिला समुदायात सामील झाले आहेत